Pagina opties

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie Koggenland bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden, waaronder de voorzitter.

Transparantie en effectiviteit van het lokale overheidsbestuur

Het rekenkameronderzoek is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de transparantie en de effectiviteit van het lokale overheidsbestuur. Deze onderzoeken kunnen een rol spelen in de verantwoording van burgemeester en wethouders aan de raad en in de verantwoording naar de burgers.

Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en van instelllingen waarvan de activiteiten voor een groot deel door de gemeente worden betaald.

  • Doeltreffendheid: is het gewenste effect bereikt?
  • Doelmatigheid: is het op de goede manier gebeurd?
  • Rechtmatigheid: is het volgens de regels gegaan?

Onderwerpen

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welk onderwerp ze gaat onderzoeken. Het onderwerp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn in de verordening omschreven. Het onderwerp moet bijvoorbeeld een actueel maatschappelijk belang hebben, het moet toekomstgericht zijn en het moet een toegevoegde waarde hebben en tot aanbevelingen voor verbetering kunnen leiden.

Openbare rapporten

De raad kan aan de rekenkamer vragen een bepaald onderzoek te verrichten. De rekenkamercommissie maakt een rapport van het onderzoek en geeft dit rapport aan de raad. De raad behandelt het rapport in een vergadering. Een rapport van de rekenkamercommissie is openbaar en zal op de website gepubliceerd worden.

Budget

Het budget van de rekenkamercommissie is € 12.500. Van dit bedrag worden de vergoedingen van de leden en het salaris van de secretaris betaald.
Het overige bedrag is het onderzoeksbudget.