Pagina opties

Herinrichting Buitenroede

Animatieafbeelding De Buitenroede in AvenhornWelkom op de projectpagina van het project Herinrichting Buitenroede. Hier vindt u informatie over het project, de werkzaamheden en de gevolgen voor de leefomgeving.

Achtergrond en aanleiding

Het nieuwe Kindcentrum Avenhorn aan de Buitenroede in Avenhorn opent in de zomer van 2021. Als gevolg daarvan veranderen de verkeersstromen. Veel meer kinderen gaan naar, langs en over de Buitenroede fietsen. Om dit in goede banen te leiden wordt de Buitenroede opnieuw ingericht.


Inrichtingstekening

Hier vindt u de definitieve inrichtingstekening. De tekening toont de Buitenroede zoals deze er na de werkzaamheden uit zal zien. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Verkleinde weergave overzichtstekening herinrichting Buitenroede
Overzichtstekening herinrichting Buitenroede

Download de overzichtstekening

Planning en fasering

 • De globale uitvoeringsperiode is februari ’21 – medio juli ‘21
 • Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
 • Geplande wegafsluitingen en verkeersomleidingen worden, zodra bekend, gepubliceerd op deze pagina.
  U vindt deze pagina altijd terug via koggenland.nl/buitenroede.

Update 25 maart 2021

De werkzaamheden t.b.v. Fase 1 – “Kruispunt Buitenroede-Rietsikkel” gaan voorspoedig. Vanaf zaterdag 27 maart is het kruispunt weer open en is Avenhorn/De Goorn weer te bereiken vanaf de rotonde Braken. Ook de nieuwe fietsoversteek t.p.v. de Buitenroede is dan gereed.

Op maandag 29 maart start Fase 2 – “Kruispunt Buitenroede-Dwingel & Schoolzone”.
Deze fase duurt 3 maanden en betreft:

 • het aanleggen van de rotonde
 • het asfalteren van de Buitenroede tussen Rietsikkel en Dwingel
 • het verbeteren van het asfalt op de Dwingel (tot de Dorsvlegel)
 • het aanleggen van een nieuw fietspad en voetpad langs de Buitenroede
 • het inrichten van de “schoolzone”, dit betreft het gedeelte Buitenroede tussen Dwingel en Rietvoornlaan (t.h.v. het Kindcentrum Avenhorn).

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, worden de volgende verkeersmaatregelen toegepast:

 • De Buitenroede, tussen Rietsikkel en Rietvoornlaan, wordt volledig afgesloten.
  Dit geldt zowel voor de rijweg als voor het fietspad.
  Verkeer wordt omgeleid via Rietsikkel en Rietvoornlaan.
  Fietsers worden omgeleid via Rietsikkel, Dorsvlegel, Rietvoornlaan en het dorpsbos.
 • De Dwingel wordt afgesloten ter hoogte van Kantbeugel.
  Verkeer wordt omgeleid via Dwingel en Rietsikkel.
  Fietsers worden omgeleid via Dorsvlegel.

!! Rotonde Braken en de fietstunnel zijn “gewoon” te bereiken via Rietsikkel.
 

Onderstaande afbeelding geeft het werkgebied van fase 2 met wegafzettingen weer

Kaartweergave Fase 2 herinrichting Buitenroede inclusief wegafzettingen

Foto's van de bouwwerkzaamheden

Regelmatig worden hier foto's van de werkzaamheden geplaatst. De foto's zijn geordend op actualiteit. De bovenste foto's zijn de meest recente.

Foto 1: Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm
Foto 1: Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm

Foto 2 Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm
Foto 2 Het nieuwe parkeerterrein krijgt vorm

Foto 3: De parkeerlus bij de ingang van Pater is al (enigszins) zichtbaar
Foto 3: De parkeerlus bij de ingang van Pater is al (enigszins) zichtbaar

Foto 4: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 4: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein


Foto 5: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 5: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 6: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 6: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein

Foto 7: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein
Foto 7: Grondwerkzaamheden ten behoeve van het nieuwe parkeerterrein

Informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Dan kunt u bij de volgende personen terecht:

Voor de uitvoering:

 • De toezichthouder namens de gemeente Koggenland is de heer J. Stam.
  Hij is bereikbaar via mail j.stam@koggenland.nl en telefoon 06 5234 0165
 • De aannemer van het werk is de firma Haarsma uit Tjerkwerd.
 • De uitvoerder namens de firma Haarsma is de heer J. Korver.
  Hij is bereikbaar via mail j.korver@haarsmagroep.nl en telefoon 06 22097825

Voor het ontwerp en overige zaken:

 • Dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Lochem.
  Hij is bereikbaar via mail t.vanlochem@koggenland.nl en telefoon 0229 548442

Automatische e-mailupdates ontvangen?

Schrijf hier in om updates over het project en de voortgang per e-mail te ontvangen.

Inschrijven e-mailupdates

Logo Provincie Noord Holland

De herinrichting van de Buitenroede wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.