Pagina opties

Herdenken en weerzien (20-07-2021)

Er zijn steeds meer mensen gevaccineerd, maar de moeilijke coronaperiode is nog niet voorbij. Dat laten de cijfers de afgelopen periode duidelijk zien. Desondanks wordt de behoefte om met elkaar stil te staan bij alles wat er is gebeurd en te herdenken steeds groter. Het verlangen om elkaar te ontmoeten groeit. Plannen van de gemeente om hier dit najaar invulling aan te geven, zijn vanwege de besmettingscijfers doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.

‘Het is de bedoeling om met elkaar samen te komen in de Berkhouterkerk om stil te staan bij verlies, verdriet en zorgen. Aansluitend lopen we naar het Lijsbeth Tijspark, waar een gedenkplek onthuld wordt’, vertelt burgemeester Bonsen. ‘Het wordt een plek om het verleden een plek te geven, stil te staan bij verdriet en ruimte te maken voor de toekomst.’

Weerzien                                                                             

Bonsen: ‘Ik mis contact met mensen, het beleven van cultuur en gezelligheid. Dat is voor onze inwoners vast net zo. Mijn wens voor volgend voorjaar is dat inwoners  - groot en klein, jong en oud - elkaar weer kunnen zien en spreken, plezier beleven, samen lachen, dansen en met een grote glimlach naar huis gaan.’