Pagina opties

Koninklijke Onderscheiding voor drie Koggenlanders (26-04-2021)

Van links naar rechts de heer De Boer, de heer Vlaar en de heer Otten

Drie Koggenlanders hebben op maandag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen van burgemeester Monique Bonsen. De burgemeester verraste de gedecoreerden met een bezoek en bedankte hen voor hun waardevolle inzet. De heer John de Boer uit Ursem, de heer Leo Vlaar uit Obdam en de heer Koos Otten uit Zuidermeer werden alle drie benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Bonsen: “Inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap, zijn van onschatbare waarde. Juist nu is het zo belangrijk dat je op elkaar kunt bouwen en aandacht hebt voor elkaar. Dat maakt voor mensen, verenigingen en dorpen het verschil. De grote betrokkenheid, inzet en toewijding die deze drie inwoners al heel lang laten zien, maakt echt indruk op mij. Ik ben dan ook verheugd dat ik de eer krijg hen hiervoor te bedanken door hen te onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding.”

Koninklijke onderscheidingen

De drie inwoners worden onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bonsen had de eer een onderscheiding uit te mogen reiken aan:
 

  • De heer J.G. (John) de Boer uit Ursem
  • De heer L.J.M. (Leo) Vlaar uit Obdam
  • De heer J.J.M. (Koos) Otten uit Zuidermeer

De heer De heer J.G. (John) de Boer

De heer De Boer is 23 jaar voorzitter geweest van de Oranjevereniging Ursem ’46. Hij was altijd een zeer actieve bestuurder en met name door de heer De Boer is het te danken dat de Oranjevereniging Ursem ’46 nog bestaat. Daar de Oranjevereniging Ursem ’46 in april 2021 maar liefst 75 jaar bestaat, maakt het nog mooier dat de heer De Boer gedecoreerd is. Sinds 2016 bekleedt de heer De Boer de functie van voorzitter bij de Tennisclub Ursem en heeft hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de Tennisclub weer tot een bloeiende vereniging te maken. De heer De Boer is twee keer prins van de Carnavalsvereniging geweest, nog altijd lid van de vereniging en ondersteunt het bestuur. Hij zet zich ook in voor allerlei andere vrijwilligersbezigheden. Zoals het verzorgen van gezellige (spelletjes) middagen voor ouderen en het regelen van spelletjes tijdens de busreis met betrekking tot de uitwisseling tussen Ursem en Stierstadt (Duitsland).

De heer L.J.M (Leo) Vlaar uit Obdam

De heer Vlaar heeft al ruim 20 jaar zitting in het bestuur van de Amateurstuindersvereniging. Hij doet er alles aan om de vereniging optimaal te laten functioneren. Niets is hem te veel om alles in goede banen te leiden. Binnen amateurvoetbal Victoria-O staat de heer Vlaar bekend als sportman in hart en nieren. Hij zet zich al sinds de jaren ‘70 in voor de vereniging. Onder andere in de functies bestuurslid en secretaris. Voor de voetballende jeugd, is niets hem te veel. De heer Vlaar maakt ook al sinds 1980 deel uit van het bestuur van de Sporthal in Obdam. Hij heeft hier vanaf het begin diverse bestuursfuncties bekleed. Sinds een aantal jaar is de heer Vlaar nu beheerder van het gebouw.

De heer J.J.M. (Koos) Otten uit Zuidermeer

De heer Otten zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Hij doet dat sinds 2000 als voorzitter van de parochieraad van de Parochie St. Georgius te Spierdijk en Zuidermeer. Hij is ook de grote stimulator voor de functieveranderingen van het voormalige kerkgebouw Zuidermeer waar nu een wijksteunpunt/dorpshuis is gerealiseerd. De herinrichting van de pastorie en halve kerk is met veel betrokkenheid en toewijding door o.a. de heer Otten vormgegeven. Ook is hij bestuurlijk vertegenwoordiger bij diverse projecten in het dorp. Hij heeft geholpen bij het opzetten van een busdienst door vrijwilligers voor de Stichting Warm Thuis en is daar zelf vanaf de start van die vervoersdienst actief bij betrokken als vrijwilliger en chauffeur. Daarnaast is hij vrijwilliger in het dorpshuis, bij het WMO loket en beheerder en administrateur van de begraafplaats

Op de foto: van links naar rechts de heer De Boer, de heer Vlaar en de heer Otten.