Pagina opties

Meer vraag naar buurtbemiddelaars (10-09-2020)

De Bemiddelingskamer is op zoek naar buurtbemiddelaars die helpen bij het oplossen van burenruzies. Sinds de invoering van de coronamaatregelen is het aantal burenruzies in Koggenland sterk toegenomen. Daardoor wordt steeds vaker een beroep gedaan op bemiddelaars.

De vrijwillige buurtbemiddelaars worden ingezet bij burenoverlast en –ruzies. De ruzie kan bijvoorbeeld gaan over harde muziek, overhangende takken, onenigheid over de tuin en erfafscheiding, pesterijen, stank en rommel. De buurtbemiddelaar gaat samen met een collega-bemiddelaar op pad om te helpen bij het bespreekbaar maken van conflicten. Zo creëren zij ruimte om samen een oplossing te zoeken. De buurtbemiddelaars worden professioneel getraind door De Bemiddelingskamer.

Vrijwillig bemiddelaar worden?

Kijk voor meer informatie op www.debemiddelingskamer.nl of neem contact op met De Bemiddelingskamer via (06) 39 40 66 97 of info@debemiddelingskamer.nl.