Pagina opties

Regels avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (12-03-2021)

Om ervoor te zorgen dat elke kiezer kan stemmen en de verkiezingen toegankelijk, transparant en controleerbaar zijn, gelden tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2021 specifieke regels voor de avondklok. 

  • Kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog in de rij staan na 21.00 uur. Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis.
  • Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen (observanten), kunnen dit na 21.00 uur doen. Zij hebben daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers. Uiteraard moeten deze observanten zich houden aan de regels die in de stembureaus en tellocaties gelden.
  • Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Zij krijgen daarvoor een verklaring van de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een e-mail, waarin staat dat ze stembureaulid of teller zijn.
  • Ambtenaren die in dienst zijn van een gemeente, of andere personen die vanwege hun werk betrokken zijn bij de verkiezing, kunnen tijdens de avondklok hun werk doen met een werkgeversverklaring en een eigen verklaring.

Op deze manier kan de verkiezing onbelemmerd doorgang vinden, ook tijdens de avondklok.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen?

Kijk op www.koggenland.nl/verkiezingen of www.elkestemtelt.nl