Pagina opties

Wat vindt de Koggenlandse ondernemer? Ondernemerspeiling geeft inzicht. (25-06-2020)

Ondernemers zijn overwegend positief over het ondernemersklimaat in Koggenland. Dat blijkt uit een ondernemerspeiling die de gemeente Koggenland heeft uitgevoerd om te meten hoe tevreden ondernemers zijn over de gemeente.

Aan het onderzoek hebben 221 ondernemers deelgenomen. Enkele uitkomsten van de ondernemerspeiling:

  • Over het algemeen zijn ondernemers in Koggenland positief over de bedrijfsomgeving. Ze geven de openbare ruimte een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 en de veiligheidsbeleving een 7,1.
  • Voor de dienstverlening scoort de gemeente Koggenland een 6,5, gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ondernemers geven aan dat bij een goede dienstverlening volgens hen processen en informatievoorziening op maat horen.
  • Het vestigingsklimaat wordt met een 6,7 beter beoordeeld dan het landelijke gemiddelde.
  • Het ondernemersklimaat in de gemeente Koggenland krijgt een 6,5 als rapportcijfer. De respondenten geven aan dat zij bij hun beoordeling vooral kijken naar samenwerking en vergunningverlening.
  • Het rapportcijfer dat de gemeente Koggenland krijgt van de ondernemers is bij alle onderwerpen hoger of gelijk aan het landelijk gemiddelde.
  • Ondernemers uit Koggenland waarderen de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente (5,7) minder hoog dan de onderlinge communicatie (6,2).

Alle resultaten inzien?

Een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten is te vinden op waarstaatjegemeente.nl.

Verbetering dienstverlening

De gemeente evalueert de onderzoeksresultaten en gebruikt deze bij het verbeteren van de dienstverlening voor ondernemers. In 2022 wordt opnieuw een ondernemerspeiling uitgevoerd. Door periodiek te meten kan de gemeente doelgericht blijven werken aan een optimale dienstverlening voor ondernemers.