Pagina opties

Bobeldijk 105, Berkhout (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 6 oktober 2015 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is het planologisch mogelijk gemaakt om de bestaande stolp op het perceel Bobeldijk 105 te splitsen.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.