Pagina opties

Bobeldijk 139, Spierdijk (wijzigingsplan)

Met dit plan is het betreffende agrarisch bouwvlak aan de achterzijde vergroot zodat de aanwezige bebouwing daarbinnen valt. Het plan is op 5 augustus 2019 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.