Pagina opties

Bobeldijk 1a, Berkhout (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Het plan maakt, door toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling op het perceel Bobeldijk 1a te Berkhout (slopen kassencomplex), een tweetal nieuwe woningen mogelijk.

Het plan is door de raad vastgesteld op 22 april 2014.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.