Pagina opties

De Kolk 2, Ursem (wijzigingsplan)

Op 15 september 2015 is het wijzigingsplan De Kolk 2 (gewijzigd) vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is de compensatieregeling toegepast: in ruil voor de sloop van agrarische bebouwing is het planologisch mogelijk gemaakt een nieuwe stolp te realiseren. Ook de voormalige bedrijfswoning is gewijzigd naar een burgerwoning.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.