Pagina opties

De Leet 35, Ursem (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak vergroot om het ter plaatse gevestigde bedrijf naar achteren uit te kunnen breiden. Het wijzigingsplan is op 4 september 2018 vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.