Pagina opties

De Leet 41, Ursem (bestemmingsplan)

Dit (postzegel)bestemmingsplan voorziet in de omzetting van een voormalig agrarisch bedrijf naar een bedrijfsbestemming met kwekerij. Hierbij heeft de voormalige tweede bedrijfswoning een woonbestemming gekregen. Het bestemmingsplan is op 8 september 2014 door de raad vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het volledige plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.