Pagina opties

Dorpsweg 103-105, Hensbroek (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 8 maart 2016 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de agrarische bestemming van beide percelen gewijzigd in een woonbestemming.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.