Pagina opties

Dorpsweg 83, Oudendijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 12 januari 2016 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak Dorpsweg 83 vergroot zodat een nieuwe stal en sleufsilo's kunnen worden gerealiseerd.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.