Pagina opties

Gemaal Beetskoog, Oudendijk (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Met het plan wordt een nieuw gemaal, achter het museumgemaal aan de Beetskoogkade 2, in de Polder Beetskoog mogelijk gemaakt.

Het plan is door de raad vastgesteld op 27 november 2017.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.