Pagina opties

Jaagweg 31, Avenhorn (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 23 mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit plan heeft het voormalige bedrijfsperceel een woonbestemming gekregen, waarbij (na sloop van de bedrijfsbebouwing) twee woningen kunnen worden gerealiseerd.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.