Pagina opties

Julianastraat 25, Avenhorn (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 27 september 2016 ongewijzigd vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en inmiddels onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak aan de zuidoost- en zuidwestzijde vergroot.

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.