Pagina opties

Julianastraat 38, Avenhorn (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is de agrarische functie van het perceel Julianastraat 38, Avenhorn gewijzigd naar een woonbestemming. Het plan is op 19 juni 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.