Pagina opties

Julianaweg 5, Hensbroek (wijzigingsplan)

Op 4 augustus 2015 is het wijzigingsplan Julianaweg 5, Hensbroek vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is, ter compensatie van de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing, de planologische mogelijkheid opgenomen een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij is ook de agrarische bedrijfswoning (welke wordt gesloopt en vervangen door een gesplitste stolp) omgezet naar een burgerwoning.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.