Pagina opties

Julianaweg 6a, Hensbroek (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 18 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Het plan maakt de uitbreiding van Dekker Chrysanten aan de Julianaweg 6a in Hensbroek planologisch mogelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.