Pagina opties

Kindcentrum Avenhorn-De Goorn (bestemmingsplan)

De gemeenteraad van Koggenland heeft op 20 mei 2019 het bestemmingsplan Kindcentrum Avenhorn De Goorn vastgesteld. Met dit plan is realisatie van een kindcentrum aan de oostzijde van de Buitenroede in Avenhorn planologisch mogelijk gemaakt. Hierdoor kunnen de huidige 3 basisscholen en kinderopvang op één locatie worden samengebracht, met een gezamenlijk te gebruiken gymzaal en parkeerterrein.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.