Pagina opties

Mijzerdijk 4, Ursem (wijzigingsplan)

Het wijzigingsplan Mijzerdijk 4 is op 29 juni 2016 ongewijzigd vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Met dit plan is de agrarische bestemming omgezet naar een tweetal woonbestemmingen: één voor de bestaande, te splitsen, stolp en één voor de bouw van een nieuwe woning, ter compensatie van de sloop van alle bedrijfsbebouwing op het perceel.

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.