Pagina opties

Mijzerdijk 6, Ursem (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak op het perceel Mijzerdijk 6, Ursem vergroot om het agrarisch bedrijf uit te kunnen breiden. Het plan is op 19 juni 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.