Pagina opties

Mijzerdijk 9, Ursem (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak op het perceel Mijzerdijk 9 vergroot om het ter plaatse gevestigde bedrijf uit te kunnen breiden.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.