Pagina opties

Noord-Spierdijkerweg 214, Spierdijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 16 juni 2015 vastgesteld en onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan heeft het perceel Noord-Spierdijkerweg 214 een woonbestemming gekregen.

U kunt het volledige plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.