Pagina opties

Noorddijkerweg 33,35,35a Ursem (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 2 februari 2016 door het college vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de compensatieregeling toegepast: ter compensatie van de sloop van alle bedrijfsbebouwing wordt de planologische mogelijkheid geboden om een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij wordt ook de bestaande stolp herbouwd en gesplitst en wordt het aangrenzende woonperceel 35a vergroot.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.