Pagina opties

Noorddijkerweg 9, Ursem (wijzigingsplan)

Met het wijzigingsplan Noorddijkerweg 9, Ursem wordt de bouw van 16 woningen op de locatie van de voormalige Bavoschool in Ursem planologisch mogelijk gemaakt. Hiervoor is de maatschappelijke bestemming gewijzigd naar de bestemming Woondoeleinden 2. Dit plan is vastgesteld op 12 december 2017 en onherroepelijk.

U kunt het plan hieronder downloaden.