Pagina opties

Noorddijkerweg woningbouwlocatie, Ursem (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 28 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels geheel onherroepelijk in werking. Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om op de voormalige locatie van basisschool Langereis in Ursem 7 woningen te realiseren. 

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.