Pagina opties

Noorderbrug 5, Obdam (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 2 februari 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is het agrarisch bouwvlak anders gesitueerd om een koelcel tussen de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen te kunnen realiseren.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.