Pagina opties

Noordermeer 15, Zuidermeer (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Met dit plan is de Agrarische bestemming van het perceel gewijzigd in een woonbestemming. Het bestemmingsplan is op 15 februari 2016 door de raad vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.