Pagina opties

Oosteinde 4, Berkhout (wijzigingsplan)

Op 14 augustus 2019 is het wijzigingsplan Oosteinde 4, Berkhout vastgesteld. Met dit wijzigingsplan is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd in de bestemming Wonen.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.