Pagina opties

Oudendijk Oils, Oudendijk (bestemmingsplan)

Dit plan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Met dit plan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om ter plaatse van de afgebrande bebouwing op het bedrijfsperceel Dorpsweg 78 te Oudendijk nieuwbouw te realiseren. Het bestemmingsplan is op 3 oktober 2016 vastgesteld. 

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl