Pagina opties

Spierdijkerweg 89/89a, Spierdijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is op 12 januari 2016 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en onherroepelijk. Met dit plan is de agrarische bestemming van beide percelen omgezet naar een woonbestemming.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.