Pagina opties

Spierdijkerweg 94, Spierdijk (wijzigingsplan)

Op 8 januari 2015 is het wijzigingsplan Spierdijkerweg 94, Spierdijk vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Door middel van het wijzigingsplan is de agrarische bestemming van het perceel gewijzigd in de bestemming Bedrijf (categorie 1 en 2).

Het wijzigingsplan kunt u iznein op www.ruimtelijkeplannen.nl.