Pagina opties

Veldhuizerweg 3, Berkhout (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan heeft het betreffende perceel de bestemming Wonen-Stolp gekregen, waarbij tevens de planologische mogelijkheid is geboden om de stolp te splitsen. Het wijzigingsplan is op 19 maart 2019 vastgesteld en onherroepelijk.

Het wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl