Pagina opties

Westeinde 310a en 321, Berkhout (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland. Met dit bestemmingsplan is het agrarisch bouwvlak, behorende bij 310a vergroot en is de bestemming van 321 omgezet naar Wonen. Het bestemmingsplan is op 14 december 2015 door de raad vastgesteld en onherroepelijk. 

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.