Pagina opties

Wogmeer 113, Spierdijk (bestemmingsplan)

Het bestemmingsplan Spierdijk-Wogmeer 113 is op 18 april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit plan is de bestaande bedrijfsbestemming omgezet naar de bestemming Agrarisch-Paardenhouderij. Hierdoor kunnen zowel een paardenhouderijbedrijf als het bestaande hoveniersbedrijf worden uitgeoefend.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.