Pagina opties

Wogmeer 72, Hensbroek (wijzigingsplan)

Op 21 juni 2016 is het wijzigingsplan Wogmeer 72 vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit wijzigingsplan is het agrarisch bouwvlak op het perceel Wogmeer 72-74 in zuidelijke richting vergroot om een melkveestal en sleufsilo's te kunnen realiseren.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.