Pagina opties

Wogmeer 86, Spierdijk (wijzigingsplan)

Dit wijzigingsplan is vastgesteld op 7 mei 2015 en onherroepelijk. Met dit plan is de compensatieregeling toegepast op het perceel Wogmeer 86. Dit betekent dat de agrarische bestemming is gewijzigd in een tweetal woonbestemmingen (één voor de bestaande stolp en één voor een nieuw te bouwen stolp) en dat alle agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Het volledige plan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.