Pagina opties

Zuid-Spierdijkerweg 82-82a, Spierdijk (wijzigingsplan)

Met dit wijzigingsplan zijn de percelen Zuid-Spierdijkerweg 82 en 82a omgezet naar een woonbestemming. Hierbij is realisatie van één extra mogelijk ter compensatie van de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing. Het wijzigingsplan is op 4 september 2018 vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.