Pagina opties

Zuidermeerweg 5, Zuidermeer (wijzigingsplan)

Op 4 augustus 2015 is het wijzigingsplan Zuidermeerweg 5 gewijzigd vastgesteld. Dit plan is onherroepelijk. Met dit plan is, ter compensatie van de sloop van alle agrarische bedrijfsbebouwing, de planologische mogelijkheid opgenomen om een nieuwe woning (gesplitste stolp) te bouwen. Daarbij is ook de bestaande stolp (welke wordt herbouwd) omgezet naar een burgerwoning welke ook mag worden gesplitst.

U kunt het volledige plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.