Pagina opties

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Door de coronamaatregelen kunnen bepaalde ondernemers en inwoners hun werk niet of deels uitoefenen, wat leidt tot inkomensverlies. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ondersteunt mensen die noodzakelijke kosten daardoor niet meer kunnen betalen. De maximale tegemoetkoming bedraagt  € 450 per maand.

Richtlijnen om in aanmerking te komen voor de TONK:

 • Het inkomen is door de coronamaatregelen met minimaal 30% gedaald;
 • Het (gezins)inkomen komt niet boven 160% van de bijstandsnorm uit;
 • Het (gezins)vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit;
 • Noodzakelijke woonkosten zoals de hypotheekrente, huur of kosten voor gas, water, licht kunnen niet betaald worden.

Aanvraagformulier TONK downloaden (.pdf)

Geldigheid

De TONK geldt vanaf 1 januari 2021, dus de eerste maanden kunnen met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De regeling loopt tot en met 30 juni 2021. U kunt tot en met 31 juli 2021 een aanvraag indienen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw specifieke situatie. De TONK-uitkering wordt aangevraagd voor de periode waarvoor het nodig is, dit hoeft niet de gehele periode te zijn.

Aanvragen

Om voor een tegemoetkoming TONK in aanmerking te komen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld en opgestuurd samen met bewijsstukken waaruit het inkomen blijkt. Als u een partner heeft telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee.

Het gaat om de volgende bewijsstukken:

 • een verklaring dat de terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);
 • de bewijzen van het inkomen van uzelf en uw  partner van de laatste 3 maanden vanaf de eerste maand waarover de tegemoetkoming TONK wordt aangevraagd.
 • de bewijzen van het inkomen van  uzelf en uw partner waaruit blijkt dat het inkomen vanaf de datum van de eerste dag waarop de tegemoetkoming wordt aangevraagd met minimaal 30% is teruggevallen.
 • de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van uzelf en uw partner van de eerste dag waarover de tegemoetkoming TONK wordt aangevraagd
 • de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de eerste maand waarover de tegemoetkoming TONK wordt aangevraagd. Het gaat hier om bewijzen van:
  • kosten huur enbeschikking huurtoeslag (indien van toepassing)
  • kosten hypotheek, hypotheekrente en beschikking hypotheekrenteaftrek (indien van toepassing)
  • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning

Inkomensgrens

Deze inkomensgrens is gebaseerd op 160% van de van toepassing zijnde bijstandsnormen in  paragraaf 3.2. van de Participatiewet. 

Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen:

Alleenstaand

100%: € 265,49

160%: € 424,78

gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar

100%: € 530,98

160%: € 849,57

gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder

100%: € 1.033,66

160%: € 1.653,86

Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen:

alleenstaand ouder

100%: € 265,49

160%: € 424,78

gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar

100%: € 838,25

160%: € 1.341,20

gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder

100%: € 1.340,93

160%: € 2.145,49

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
100%: € 1.075,44

160%: € 1.720,70

Gehuwden/samenwonenden

100%: € 1.536,34

160%: € 2.458,14

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder:

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
100%: € 1.195,97

160%: € 1.913,55

Gehuwden/samenwonenden

100%: € 1.563,46

160%: € 2.501,54

Vermogensgrens

Deze grenzen zijn gebaseerd op artikel 34 van de Participatiewet.

Alleenstaande                                                                € 6.295,00

Alleenstaand ouder/gehuwden/samenwonenden          € 12.590,00

Onder het vermogen worden de beschikbare geldmiddelen gerekend. Dit zijn geldmiddelen waarover u en/of uw partner beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

 1. contant geld;
 2. geld op betaal- en spaarrekeningen;
 3. cryptovaluta (zoals bitcoins);

de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Vragen en contact

Zorgteam Koggenland

Telefoonnummer: (0229) 54 83 70 (tijdelijk alleen in de ochtend bereikbaar tussen 09:00 uur en 12:00 uur)

De beleidsregels van deze regeling vindt u op overheid.nl