Pagina opties

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tegemoetkoming voor iedereen die door corona minder inkomen heeft en daardoor niet alle woonkosten kan betalen. Denk aan: hypotheekrente, huur of de kosten voor gas, water en licht.

Hoeveel geld u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. TONK is een gift en heeft geen gevolgen voor uw inkomstenbelasting of toeslagen. 

De TONK geldt met terugwerkende kracht. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Let op: TONK geldt niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers. Ook als u bijvoorbeeld in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Richtlijnen om in aanmerking te komen voor TONK

 • Het (gezins)inkomen is door de coronamaatregelen met minimaal 30% gedaald
 • Het inkomen van de aanvrager komt niet boven 160% van de bijstandsnorm uit
 • Noodzakelijke woonkosten zoals de hypotheekrente, huur of kosten voor gas, water, licht kunnen niet betaald worden

Te downloaden

Geldigheid

 • De TONK geldt vanaf 1 januari 2021, dus de eerste maanden kunnen met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De regeling loopt tot 1 oktober 2021.
 • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw specifieke situatie en bedraagt maximaal € 450 per maand.
 • De TONK-uitkering wordt aangevraagd voor de periode waarvoor het nodig is, dit hoeft niet de gehele periode te zijn.
 • U kunt tot en met 31 oktober 2021 een aanvraag indienen.

Hoe u een tegemoetkoming aanvraagt

U moet het aanvraagformulier invullen en opsturen samen met bewijsstukken waaruit het inkomen blijkt. Hebt u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen ook mee voor de berekening van de inkomensterugval. Dit (eventueel gezamenlijk) inkomen moet met minimaal 30% gedaald zijn.

Het gaat om de volgende bewijsstukken:

 • een verklaring dat de terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19)
 • de bewijzen van uw inkomen van de laatste 3 maanden vanaf de eerste maand waarover de tegemoetkoming TONK wordt aangevraagd
 • de bewijzen van het inkomen van uzelf en uw partner waaruit blijkt dat het inkomen vanaf de datum van de eerste dag waarop de tegemoetkoming wordt aangevraagd met minimaal 30% is teruggevallen
 • de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de eerste maand waarover de tegemoetkoming TONK wordt aangevraagd. Het gaat hier om bewijzen van:
  • kosten huur en beschikking huurtoeslag (indien van toepassing)
  • kosten hypotheek, hypotheekrente en beschikking hypotheekrenteaftrek (indien van toepassing)
  • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning

Inkomensgrens

Deze grenzen zijn gebaseerd op 160% van de genoemde bijstandsnormen in paragraaf 3.2 van de Participatiewet.

Inkomensgrenzen TONK
Aanvrager / percentages bijstandsnormen 100% 160%
Jonger dan 21 jaar 
Alleenstaanden en alleenstaande ouders € 266,29 € 426,06
21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouders € 1.078,70 € 1.725,92
AOW-gerechtigde leeftijd of ouder
Alleenstaanden en alleenstaande ouders € 1.199,98 € 1.919,97

Vragen en contact

Met vragen kunt u terecht bij het Zorgteam Koggenland via telefoonnummer: (0229) 54 83 70 (tijdelijk alleen in de ochtend bereikbaar tussen 09:00 uur en 12:00 uur)

De beleidsregels van deze regeling vindt u op overheid.nl